Het stroomnet is vol? Dat betekent netcongestie!

Wat is netcongestie?

Netcongestie treedt op wanneer de volledige capaciteit van het net is bereikt. Helaas hebben we dat nu bereikt. Het is vooral een probleem van de laatste jaren vanwege de toenemende vraag naar energie en groeiende interesse in duurzame energiebronnen. De toenemende behoefte aan energie van bedrijven legt deze grens sneller bloot dan ooit tevoren. Er is dan sprake van zogeheten ‘transportschaarste’: er wordt meer elektriciteit gevraagd dan door het net vervoerd kan worden.

De energietransitie heeft het probleem van netcongestie vergroot. Oorspronkelijk was het elektriciteitsnet in Nederland centraal geregeld met een aantal grote kolen- en gascentrales. De elektriciteitscentrale wekt energie op, waarna de stroom via een reeks verbindingen in je bedrijf terechtkomt. Oftewel: éénrichtingsverkeer. De komst van windmolens, zonnepanelen, etc. zet extra druk op het net, omdat energie nu van twee kanten komt – en daar is het elektriciteitsnet niet voor ontworpen. Hiernaast zie je een plaatje van de  congestieproblemen.

De actuele stand netcongestie klik hier

Waar bestaat een elektriciteitsnetwerk uit?

Het elektriciteitsnetwerk bestaat uit de volgende onderdelen

Elektriciteitscentrales, zonnepanelen en windmolens wekken elektriciteit op. Een landelijk netwerk van hoogspanningslijnen van 380 en 230 kilovolt transporteert die elektriciteit door heel Nederland.

Zogeheten onderstations of hoogspanningsstations zetten deze hoge spanningen om naar wat lagere hoogspanningen van 150, 110 en 50 kilovolt. Lokale netwerken van hoogspanningslijnen met 150, 110 en 50 kilovolt verdelen de elektriciteit verder naar verschillende steden en dorpen. Daar verlagen transformatorstations de spanning verder tot middenspanning (tussen 3 en 25 kilovolt).

Ondergrondse middenspanningskabels transporteren de elektriciteit naar transformatorhuisjes in woonwijken of op bedrijventerreinen . Transformatoren in die huisjes zetten de middenspanning om naar laagspanning van 380 of 230 volt. Dat is de spanning die apparaten in huis of bedrijf gebruiken.

Vanaf het transformatorhuisje of een schakelkast loopt een ondergrondse kabel naar je huis of bedrijf. De kabel komt je huis of bedrijf binnen in de meterkast waar een slimme meter of traditionele meter je totale elektriciteitsverbruik meet. Na de meterkast lopen er door de muren, plafonds en kabelgoten elektriciteitskabels naar alle stopcontacten, schakelaars en machines in je huis of bedrijf.

Krijg je geen verzwaring van je stroomaansluiting? Wacht niet langer en neem contact met ons op, wij bespreken graag de mogelijkheden. 

Verschillende oplossingen voor netcongestie

Installatie geschikt maken voor een kleinere aansluiting

Delen van een aansluiting

Lokaal benutten van elektriciteit

Lokaal benutten van de elektriciteit

Number1
Afbeelding9
 • Onderdimensionering
 • Zonnepanelen
 • Opslag
 • Aftoppen aansluiting
Number2
Afbeelding10
 • Zonnepanelen
 • Windenergie
 • Zonnenpanelen en windenergie
 • Combinatie gebruik en opwek
Number3
Afbeelding11
 • Delen met andere bedrijven
 • Power tot product
 • Buffercapaciteit bij bedrijven
 • Slim laden
Number4
Afbeelding12
 • Onderdimensionering
 • Zonnepanelen
 • Energieopslag
 • Aftoppen aansluiting

Nog steeds vragen over netcongestie? Wij gaan graag met je in gesprek om te zoeken naar mogelijkheden.

Veel gestelde vragen

1Hoe werkt een energiemaatschappij?
Een energieleverancier levert de energie die in je bedrijf gebruikt. Een leverancier koopt deze energie in op de energiemarkt of produceert zelf energie en verkoopt het gas en de stroom vervolgens aan u, via het energienetwerk dat door de netbeheerder onderhouden wordt.
2Is stroom delen met naaste bedrijven verboden?
Stroom delen via de netwerkkabels is verboden, maar stroom delen achter de meter is wel mogelijk. Als je stroom wilt delen via het net van de netwerkleverancier heb je een vergunning nodig van de ACM, omdat je dan zelf een energieleverancier bent geworden. Wel mogelijk maar complex.
3Kan ik mijn stroom delen met naast gelegen bedrijven?
Het is mogelijk zelf opgewekte energie te delen met een meer bedrijven. Dit kan door het trekken van kabel op eigen terrein en het delen van bijvoorbeeld een zonnestroominstallatie.
4Wat is een energiehub?
Een energiehub is een lokale samenwerking tussen meerdere partijen op het gebied van energie. Deze partijen stemmen energieopwek, -opslag, -conversie en -verbruik op elkaar af. Zij maken vaak afspraken over de samenwerking. Ook is er een juridische entiteit of natuurlijk persoon die de partijen vertegenwoordig.
5Samen werken in een energiehub?
Groepen bedrijven kunnen in een ‘energiehub’ samenwerken om de opwek, opslag, conversie (omzetten van energie) en het verbruik van energie met elkaar af te stemmen. Zo kan je ervoor zorgen dat je minder problemen krijgt met het te kort aan stoom op bepaalde uren.

Het Nederlandse hoofdtransportnet voor elektriciteit

Het Nederlandse hoofdtransportnet voor elektriciteit, ook wel het transmissienet genoemd, bestaat uit het hoogspanningsnet waar elektriciteit op een spanning van 110.000 tot 380.000 volt getransporteerd wordt. Dit is het systeem dat bovengronds zichtbaar is: de masten in het landschap en de elektriciteitstransportlijnen die er overheen hangen. Het Nederlandse transmissienet is rechtstreeks verbonden met dat van Duitsland en België, en door middel van gelijkstroomkabels tevens met Noorwegen (NorNed) en Groot-Brittannië (BritNed). Het transmissienet wordt door TenneT beheerd. Onderstaand figuur geeft een overzicht van dit netwerk.
Bron: TenneT 2013w

Een overzicht van enkele hoogspanningslijnen, masten en stations.