Goed onderhoud van zonnepaneelinstallaties is essentieel!

Het onderhoud van zonnepaneelinstallaties is essentieel om ervoor te zorgen dat ze efficiënt blijven werken en een optimale prestatie hebben. De afgelopen jaren zijn wij erachter gekomen dat het onderhoud van zonnepaneelinstallaties niet voldoet aan de wensen van de klant. Veelal wordt er onderhoud uitgevoerd door de installateur, die de installatie heeft geïnstalleerd. (de slager keurt zijn eigen vlees) Wij kwamen hier ook achter en hebben daarom een eigen onafhankelijke onderhoud en serviceafdeling opgezet. Deze afdeling zorgt ervoor dat de installatie worden gemonitord en optimaal blijft werken en dat de garantie bepalingen worden nagekomen door de installateur. Zo niet dan verzorgen wij de oplossing voor het probleem.

Onafhankelijk Onderhoud & Customer Service

Ecoways ontzorgt de afnemer via onze customer service. Onder deze dienstverlening reageren we op (complexe) verzoeken van onder meer de netbeheerder, Certiq, het meetbedrijf, RVO en andere instanties. Denk hierbij aan:

  • Vragen van verzekeringen over keuring installatie
  • Administratieve controle van de installatie door de netbeheerder
  • Terugleveringsmutaties
  • Ondersteuning MSK-toetsing (in geval van SDE jaarlijks door RVO)
  • Informatievoorziening jaarlijkse voorschotbeschikking
  • Oplossen vraagstukken m.b.t. energiemetingen
  • Ondersteuning bij verhandelen groencertificaten
  • Hulp bij vraagstukken ketenbestuur (CertiQ)
  • Herhaaldelijke assistentie bij NEN1010/ Scope-12 inspecties (door verzekeraar vereist)
  • Intermediair bij incidentmeldingen (tussen afnemer en leverancier)

Bewaking

Een ander belangrijk onderdeel is het monitoren van uw zonnepaneleninstallatie via de monitoringsystemen. Dit betekent dat bij uitval van een van de systemen er z.s.m. actie wordt ondernomen om de uitval te herstellen. Op deze manier kan onnodig opbrengstverlies worden voorkomen.

Onderhoud

Ecoways onderscheidt twee soorten onderhoud; ‘preventief onderhoud’ en ‘correctief onderhoud’. Preventief onderhoud wordt periodiek uitgevoerd en borgt de kwaliteit van uw systeem. Correctief onderhoud vangt aan bij een storing, melding of defect. Het oplossen van het incident staat bij correctief onderhoud centraal. Afhankelijk van het incident stellen wij responstijden vast.

Preventief onderhoud

Met het preventief onderhoud wil Ecoways opbrengstverlies voorkomen door voortijdig mogelijke problemen te signaleren. Periodiek voeren wij op locatie een fysieke inspectie uit. Dit ter controle van uw zonnepaneelinstallaties. Wij werken op locatie een checklist met controlepunten af. Na deze inspectie krijgt de klant een onderhoudsrapport waarin de status van de installatie is beschreven inclusief eventuele gebreken. Eventuele gebreken kunnen wij herstellen, indien wenselijk kan een voorstel besproken worden voor herstel. 

Veel gestelde vragen onderhoud, service en reinigen

1Waarom moet ik een onderhoudscontract nemen voor mijn zonnepanelen?
Het nemen van een onderhoudscontract voor zonnepanelen kan verschillende voordelen hebben je krijgt inzicht in; conditie zonnepanelen, opstellingslocatie omvormer, omvormercontrole, monitoringssysteemcontrole, bevestigingsmateriaal, elektrotechnische aansluiting hoofdverdeelkast (zonnepaneelinstallatie), meetinspecties, corrosievorming, bekabeling en stekkers, geen verschuivingen? En zijn de panelen schoon?
2Wat bedoelen wij met customer servies?
Met een customer servies overeenkomst ben je verzekert van alle vragen en antwoorden die je hebt omtrent je zonnepaneel installatie. Ook monitoren wij de installatie en bij incidenten nemen wij actie op herstel.
3Waarom moet ik mijn zonpanelen reinigen?
Het regelmatig reinigen van zonnepanelen is belangrijk om de efficiëntie van de zonne-energieopwekking te optimaliseren. Zonnepanelen kunnen stof, vuil, bladeren, vogelpoep en andere deeltjes verzamelen die zich in de randen gaan ophopen. Deze verontreinigingen kunnen het zonlicht belemmeren en de opbrengst van de zonnepanelen verminderen. Ook kan dit schade veroorzaken aan de panelen. Dit alles met als resultaat vermindering van de energieopbrengst.
4Ik heb een brief van mijn verzekering gekregen over de keuring van mijn zonnepanelen?
Waarschijnlijk vraag de verzekering om een SCIOS Scope 12-keuring dit is een elektrische inspectie van uw hele zonnestroominstallatie. Dat betekent vanaf de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder: de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast(en). Wij kunnen ervoor zorgen dat de installatie voldoen aan deze eisen, neem contact met ons op.
5Is SCIOS Scope 12-keuring verplicht?
De SCIOS Scope 12 inspectie is een gestandaardiseerde inspectie die de (brand)veiligheid van de zonnepanelen in kaart brengt. Zonnepanelen worden ook wel zonnestroominstallaties of PV-installaties genoemd. Veel verzekeringen vragen om deze certificering om de installatie verzekerd te krijgen of houden. De SCIOS Scope 12 inspectie borgt dat een aangelegde zonnestroominstallatie brandveilig is. Wanneer alsnog problemen ontstaan met als oorzaak brand, wordt gewoon uitgekeerd.
6Ik weet eigenlijk wat het beste is voor mijn zonnepaneel installatie wat moet ik doen?
Als je niet meer weet wat het beste is voor jouw installatie, neem dan vrijblijvend contact op met Ecoways. Wij geven uitleg voor het maken van de juiste keuzes.

Reiniging van zonnepanelen

Zonnepanelen reinigen niet automatisch na een regenbui. Het regelmatig laten controleren en schoonmaken van zonnepanelen is essentieel voor het realiseren van het optimale rendement en voorkomt mogelijke defecten.

Wij maken zonnepanelen schoon met de juiste middelen een van deze middelen is osmosewater (gezuiverd water zonder kalk, nitraten, zout). Voordeel is van het gebruik van osmosewater is dat het geen strepen achter laat, wat de opbrengst van je zonnepanelen ten goede komt. Zijn de zonnepanelen sterk vervuild, dan kan onze adviseur in overleg een speciale zonnepanelen reiniger gebruiken.

Hoe, hoe vaak, wanneer, moet je zonnepanelen schoonmaken?

Vraag het onze onderhoud en inspectie adviseur. Neem Contact op.

Onderhoud en service voor optimale opbrengst  Ecoways ontzorgd het hele jaar door.