Duurzaam ondernemen betekent bewust omgaan met energie

Waarom je bedrijfspand Verduurzamen?


Omdat wij alle dagen bezig zijn met verduurzaming en energietransitie, is het voor ons volstrekt vanzelfsprekend. Daardoor zouden ik bijna vergeten dat dit niet voor iedereen zo is. Ondernemers die schrikken van hun energie nota door het steeds duurder worden van gas en stroom en horen dat er aantrekkelijke leningen en subsidies zijn, dat hun bedrijf moet voldoen aan een labelplicht. Dit zijn natuurlijk argumenten om direct over te gaan op verduurzaming. Als je dan nog niet overtuigd bent, wil ik je wijzen op het maatschappelijk belang.

5 andere redenen om te verduurzamen:

1

CO2 uitstoot beperken

Om de uitstoot van CO2 te beperken en daarmee onze bijdrage te leveren aan het verminderen van de opwarming van de aarde en stijging van de zeespiegel.
2

Veel minder gaswinning

De winning van gas in het noorden van ons land is beeindigd. En daarmee stijgen de energieprijzen door duurdere gas inkoop vanuit het buitenland.
3

Onafhankelijk blijven

Om niet onnodig afhankelijk te zijn van energieleveranciers en infrastructuur, waardoor energiekosten beheersbaar blijven.
4

Nieuwe kansen bedrijfsleven

Om ons eigen bedrijfsleven de kans te geven op duurzaamheidsgebied nieuwe technologieën te ontwikkelen en markten te veroveren.
5

Einde fossiele brandstoffen

Het einde van fossiele brandstoffen raakt in zicht omdat deze of laat toch opraken. Door nu over te stappen op alternatieven ben je klaar voor de toekomst.