Windenergie voor bedrijven

Windturbines hebben over het algemeen een lange levensduur en kunnen gedurende vele jaren elektriciteit blijven produceren. Dit maakt het tot een aantrekkelijke investering voor bedrijven die de focus leggen op de lange termijn. Daarnaast is windenergie een stabiele energiebron, zelfs in tijden van energiecrises of geopolitieke spanningen die de beschikbaarheid van traditionele brandstoffen kunnen beïnvloeden.

De haalbaarheid en de besparing van windenergie afhangt van factoren zoals de locatie van het bedrijf, de beschikbaarheid van windbronnen, de energiebehoeften en de regelgeving in de regio. Voordat je besluit te investeren in windenergie, is een grondige haalbaarheidsstudie en overleg met experts vaak noodzakelijk. De energieadviseurs van Ecoways helpen bij het in kaart brengen van de mogelijkheden.

Waarom kiezen voor windenergie?


Als ondernemer heb je verschillende redenen om te kiezen voor windenergie als bron van elektriciteit voor je bedrijf:
- Energieonafhankelijkheid
- Energiezekerheid
- Kostenbesparing
- Milieuvriendelijkheid en duurzaamheid
- Positieve bedrijfsimago

Veel gestelde vragen

1Is mijn locatie geschikt voor een windmolen?
Dat hangt van van de locatie van je bedrijf en of er voldoende wind waait om een windmolen rendabel te maken.
2Hoeveel energie kan de windmolen opwekken?
Het opwekpotentieel verschilt per windmolen en is belangrijk om te bepalen of deze aan de energiebehoeften van het bedrijf kan voldoen.
3Zijn er vergunningen en regelgevingen die ik moet volgen?
Ecoways brengt voor u in kaart aan welke lokale, regionale en nationale vergunningen en regelgevingen voor de bouw en exploitatie van windmolens moet worden voldaan.
4Wat gebeurt er met de overtollige energie die wordt opgewekt?
Overtollige energie die wordt gegenereerd door de windmolen kan worden terug geleverd aan het elektriciteitsnet of op een later moment worden gebruikt bij opslag in een batterij.
5Zijn er milieueffecten om rekening mee te houden?
Er moet rekening gehouden worden met mogelijke milieueffecten, zoals vogels en landschapsveranderingen.

Onze project organisatie regelt alles van aanvang tot oplevering!