Nieuwe directeur BEplus West-Friesland
René Strik

‘Het is de ambitie dat alle Westfriese bedrijven in 2040 energieneutraal zijn’

Met het streven dat alle bedrijventerreinen in West-Friesland in 2040 energieneutraal zijn, ondersteunt BEplusWF (voorheen ECWF) bedrijven bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering en het besparen van energie. De energieregisseur kiest bij de dienstverlening voor partners en leveranciers uit de regio die hun sporen binnen het vakgebied aantoonbaar hebben verdiend, zodat ook de regionale economie wordt versterkt. BEplusWF biedt haar diensten aan tegen een vooraf overeengekomen percentage van de investering.

René Strik is in de voetsporen getreden van Gerard Fit en is sinds 1 januari 2022 officieel aangetreden als de nieuwe directeur van de BV van en voor Westfriese ondernemers.

 ‘Als je snel wilt gaan, ga je alleen. Als je ver wilt komen, ga je samen. Vroeger haalden we energie uit de grond, nu moet het van de grond komen’, leidt hij zijn introductie van de koers van BEplusWF in. De naam BEplusWF verwijst naar de ambitie, namelijk West-Friese bedrijventerreinen energiepositief. ‘Vergroenen is maatschappelijk verantwoord en een cruciale factor in het succes van bedrijven op de lange termijn. Duurzaam gedrag scheelt ook flink in de kosten, en levert meer winst op met minder energie. Het komt tevens ten goede aan het imago: klanten verwachten tegenwoordig dat een onderneming rekening houdt met het milieu. Ook zorgt een duurzaam gebouw voor betere arbeidsomstandigheden en een hogere productiviteit.
Niet in de laatste plaats, neemt een ondernemer verantwoordelijkheid voor de effecten van zijn bedrijfsbeleid voor volgende generaties.’

Intermediaire projectorganisatie

Voor het verduurzamen van het bedrijfsleven zet BEplusWF zich in samenwerking met het Duurzaam Ondernemersloket in als uitvoerder van het georganiseerde bedrijfsleven in West-Friesland. ‘Wij leveren verschillende diensten aan de ondernemers in de regio. Ten eerste is dat het leveren van groene energie tegen de scherpste prijs, dankzij collectief inkoopvoordeel. Daarnaast bieden wij bedrijven energiescans aan en desgewenst opvolging in de vorm van inkoop, aanvraag van subsidie en uitvoering. Verder organiseren we collectieve inkoop en uitvoering van bijvoorbeeld zonnepanelen, energieopslagsystemen, laadpalen, infrarood-verwarming, warmtepompen en LED-verlichting’, vertelt hij bevlogen. ‘Het elektriciteitsnet raakt steeds voller en wij helpen met de juiste onafhankelijke opslagoplossingen. We willen ons presenteren als intermediaire projectorganisatie. Dit houdt in dat wij het complete project in de breedste zin van het woord ondersteunen op de vier pijlers: onderzoeken, ontzorgen, realiseren en beheren.’

Onderzoeken van de mogelijkheden

Binnen de onderzoeksfase gaat BEplusWF continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Daarbij staat onafhankelijk besparingsadvies centraal. Binnen dit maatwerkadvies worden alle mogelijke maatregelen onderzocht. René: ‘Omdat we op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en toepassingen, zijn we optimaal in staat om voor een onderneming te onderzoeken wat de beste duurzaamheidsoplossingen zijn.’ BEplusWF is op diverse manieren van toegevoegde waarde bij het kiezen van de juiste oplossing. ‘Wij onderzoeken de ontwikkelingen in de markt, maken een energiescan, onderzoeken eventuele subsidiemogelijkheden en vragen subsidie aan. Daarbij beoordelen we de besparingsmogelijkheden
en onderzoeken we de benodigde investering. Wat in het besparingsadvies natuurlijk niet mag ontbreken, is de prognose van de jaarlijkse besparing en de begroting van de terugverdientijd.’

Meedenken over de beste oplossing

In de fase van het ontzorgen denkt BEplusWF op professionele en objectieve wijze met bedrijven mee bij de in- en verkoop van duurzame energie. ‘Daarbij gaan we op zoek naar de juiste oplossing. Vanzelfsprekend gaan we voor de beste oplossing. Wij hebben contacten met verschillende partijen in uiteenlopende branches, waaronder groothandels. Omdat we daar collectief inkopen, realiseren we een aanzienlijk inkoopvoordeel. Indien gewenst, kunnen we ons als intermediair inzetten om een eventuele financiering te regelen.’ BEplusWF begeleidt het project van A tot Z en controleert de werkzaamheden tot en met de oplevering met een kritisch oog. ‘Om het kort samen te vatten, is het realiseren van energiebesparende maatregelen bij ons in goede handen. Ondernemers kunnen zich daarom onbezorgd bezighouden met ondernemen.’

Realiseren en beheren

Na het ontzorgen, volgt het realiseren van de juiste energiemaatregelen. ‘Wij geven ondernemers inzicht in mogelijkheden door de geschikte apparatuur aan te geven en te vertellen wat technisch haalbaar is. Samen met de ondernemer maken we een gedetailleerde planning’, licht René toe. Ook op dit terrein is BEplusWF de intermediair voor de ondernemer. ‘Wij begeleiden het implementatieproject, realiseren de gemaakte afspraken en selecteren op zorgvuldige wijze de best passende leverancier. Uiteindelijk volgt de beheerfase. Wij bewaken en beheren de installatie gedurende tien jaar voor maximaal resultaat en brengen advies uit voor verbeteringen. Ons monitoringssysteem geeft ons dagelijks inzicht in de status van de installatie, zodat wij snel kunnen acteren op foutmeldingen. Jaarlijks vindt een grondige inspectie op locatie plaats, waarbij de gehele installatie wordt gecontroleerd en eventuele problemen worden opgelost. Op die manier wordt het opbrengstverlies geminimaliseerd.’

BEplusWF-energiescan

De bedrijventerreinen in de regio wordt ook de mogelijkheid voor de BEplusWF-energiescan geboden. ‘Deze energiescan – die we ook wel de slimme energiesprong noemen – geeft objectief advies over besparingsmogelijkheden. Om een indicatie te geven: een doorsnee MKB-bedrijf kan gemiddeld 23 procent energie besparen. Dit betreft het spreekwoordelijke laaghangend fruit. Het gaat louter om maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De scan bestaat uit twee jaar intensieve begeleiding, die leidt tot het creëren van duurzame
oplossingen. Het uitgebreide rapport (conform de eisen die de overheid stelt aan de energievoorwaarden) vermeldt de middelen die de onderneming al heeft en de middelen die nog niet aanwezig zijn. Daarnaast worden het besparingspotentieel en de kostenindicatie in kaart gebracht met het rapport. Met een scherm voor slimme energiemonitoring maken we het energieverbruik realtime inzichtelijk. Op basis van de intelligente gegevens kan het bedrijf efficiënter omgaan met energie en flink op kosten besparen.’

Subsidieaanvraag

Bedrijven die hernieuwbare energie produceren, kunnen gebruik maken van een diversiteit aan subsidiemogelijkheden. In 2022 is er voor ondernemers meer dan 574 miljoen subsidie beschikbaar. René: ‘Het zou toch mooi zijn als de West-Friese ondernemers daar een groot deel van ophalen en gebruiken voor het realiseren van duurzaamheidsoplossingen. BEplusWF ondersteunt daar graag bij. Ik zou zeggen: wacht niet langer en neem contact met ons op!’

Bel met telefoonnummer 0229 – 714 310 of mail naar: info@beplus.nl.

Meer informatie over BEplus West Friesland

Wie zijn de initiatiefnemers van BEplusWF

BEplusWF is een initiatief van de Westfriese Bedrijven Groep (WBG) en de Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC). Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente Hoorn (via Puur Hoorn), de andere regiogemeenten en de provincie Noord-Holland. Voor een optimale dienstverlening werken Duurzaam Ondernemersloket en BEplusWF achter de voordeur samen.

Hoe is de BEplusWF ontstaan?

BEplusWF is voortgekomen uit de medeverantwoordelijkheid die de WBG, HOC en de andere bedrijvenverenigingen in de regio samen nemen voor het realiseren van de regionale klimaatdoelstellingen. Het BEplusWF voorziet hierin door het ontwikkelen van hulpmiddelen voor het regionale MKB om hieraan te kunnen bijdragen.

Wat wil de BEplusWF bereiken?

BEplusWF levert een bijdrage aan de verduurzaming van het regionale MKB op een voor deze bedrijven zo profijtelijk als mogelijke wijze. Daarmee draagt de BEplusWF bij aan de maatschappelijke doelstelling om het gebruik van fossiele brandstoffen én de uitstoot van CO2 terug te dringen. De BEplusWF realiseert, door grootschalige inkoop van duurzaam opgewekte energie, zo laag mogelijke energietarieven voor de deelnemers.

Wat is de doelgroep van BEplusWF?

De doelgroep van de BEplusWF bestaat uit alle MKB-bedrijven in de regio West-Friesland.

Hoe is de organisatie van de BEplusWF geregeld?

De BEplusWF is een Besloten Vennootschap BV . Het oprichtingsbestuur bestaat uit bestuursleden van de WBG en HOC. Het bestuur Stichting Energieneutrale Bedrijventerreinen (SEB) houdt toezicht op de activiteiten en waakt over de belangen. De activiteiten worden uitgevoerd door de backoffice van Parkmanagement Hoorn.

Met wie gaat de BEplusWF samenwerken

Voor de inkoop en levering van duurzame energie werkt de BEplusWF samen met Nieuwestroom. Deelnemers van de BEplusWF worden klant van Energieleverancier die wordt gekozen. Deze regelt ook de overstap van uw bestaande naar de nieuwe energieleverancier. Dankzij het partnerschap met Nieuwestroom, gespecialiseerd in de inkoop van energie rechtstreeks op de APX en Leba beurzen, bent u steeds verzekerd van de scherpste tarieven in de markt. Voor de levering van de adviesdiensten wordt samengewerkt met gespecialiseerde bedrijven zoveel mogelijk regionaal.

Hoe groen is de energie van het BEplusWF collectief?

Indien gewenst waarborgen wij met Groencertificaten dat wij net zoveel groene energie aan het netwerk leveren als door onze klanten wordt ingekocht.

Gaat de BEplusWF geld verdienen?

De BEplusWF heeft geen winstoogmerk en ook geen verdienmodel anders dan dat de te maken kosten worden gedekt en er voldoende middelen moeten zijn om de continuïteit van de BEplusWF te waarborgen.  Diensten, zoals de Energiescan en Energieadvies, worden geleverd tegen kostprijs of eventuele subsidiemogelijkheden.

Heb je nog vragen neem gerust contact met ons op telefonisch via 0229-714 310 of per mail naar info@beplus.nl


Contact Ons